poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Informacje sędziowskie - sprawy regulaminowe

Zakładamy, że w turnieju wystartują zawodnicy mający doświadczenia sportowe, dlatego na początku turnieju nie będzie już informacji typu:
 • zegar przełączamy tą samą ręką, którą przestawialiśmy figurę;
 • nie uderzamy w zegar (przełączanie palcem jest szybsze, uderzanie w zegar może zostać ukarane przez sędziego);
 • figura dotknięta powinna wykonać posunięcie (o ile to możliwe);
 • figura postawiona zostaje na polu (o ile to możliwe);
 • chcąc poprawić ustawienie figury powinniśmy poinformować przeciwnika komunikatem "poprawiam";
 • dorabiając kolejnego hetmana powinniśmy się postarać o figurę z innej szachownicy lub poprosić sędziego (odwrócona wieża nie jest hetmanem);
 • nie manipulujemy zegarem w czasie gry;
 • sprawdzamy ustawienie figur i zegara na początku partii;
 • nie rozmawiamy w czasie partii (kibice również!);
 • nie wolno kibicom informować o przekroczonym czasie zawodnika(o tym może przypomnę na początku);
 • po zakończonej partii ustawiamy figury i zegar (zwyczajowo robi to przegrany);
 • zwycięzca zgłasza wynik sędziemu, najlepiej sprawdzając poprawne wprowadzenie wyniku;
 • w przypadku remisu, wynik zgłasza grający białymi ale mogą obaj zawodnicy;
 • zasadniczo telefony powinny być wyłączone;
(jeśli o czymś zapomniałem proszę dopisać w komentarzach)
-

Skrócone przepisy   gry dla partii szybkich
                 Punktacja zasadnicza
Suma zdobytych punktów z gry:    
 • zwycięstwo      1        pkt.
 • remis                0,5     pkt.
 • przegrana        0        pkt.
                  Punktacja pomocnicza indywidualna
(stosowana w przypadku równej ilości  punktów zdobytych z gry)
 1. Liczba zwycięstw!
 2. Wartościowanie średnie Buchholtza  (bez skrajnych).
 3. Wartościowanie pełne  Buchholtza.
 4. Progres –sumowanie tabeli postępów.
 5. Wynik bezpośredniej partii.
 6. Uzyskany rezultat rankingowy.
 7. Losowanie.
                 Bonifikaty czasowe  ( dla reklamującego zawodnika)
1.    Po pierwszym i drugim przypadku wykonania posunięcia nieprawidłowego
        - 2 minuty.
2 .   Odrzucenie żądania remisu  - 2 minuty bonifikaty dla partnera zawodnika  
       reklamującego  i minus 50%  czasu u partnera ale maksymalnie 3 minuty.
3.    Odroczenie decyzji remisowej  - 2 minuty.    
4.    Uderzanie w zegar ( nie przełączanie zegara palcem) – 2 minuty.    
5.    Przeszkadzanie zawodnikom w grze – 2 minuty.
                  Orzeczenie przegranej
1.   Po trzecim przypadku przełączania zegara drugą ręką.
2.   Po trzecim przypadku wykonania ruchu nie wpierw dotkniętą bierką.
3.   Po trzecim przypadku wykonania posunięcie nieprawidłowego.
4.   Ustawianie wskazań  zegara podczas gry.
----
                 Sędzia

Interwencja sędziego podczas trwania rundy odbywa się wyłącznie na żądanie zawodnika, który zatrzymuje zegar i wzywa sędziego.
Sędzia może wkroczyć z urzędu w przypadku:
    1/ stwierdzenia upływu czasu  przeznaczonego na rundę,
    2/ przeszkadzania w grze innym zawodnikom,
    3/ uderzania w zegar ( nie przełączanie zegara palcem! ).
Przestrzeganie podanych zasad ułatwi  sprawny przebieg turnieju!
===============
APEL do sędziów!
W turnieju PITS będzie jeden sędzia (Jacek Haja) oraz młody człowiek przy komputerze wprowadzający wyniki. Bardzo proszę wszystkich sędziów a nawet doświadczonych zawodników o aktywną pomoc w sędziowaniu. Często młodzi zawodnicy zgłaszają np. nieprawidłowe posunięcie przeciwnika (mniej doświadczonego) a przy tej liczbie zawodników i dwóch salach gry mogę mieć kłopot z szybkim dotarciem dlatego w takich przypadkach nie będę miał pretensji za interwencję a wręcz będę wdzięczny za wyręczenie mnie!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz